ดิจิทัลไอดี อยู่ใกล้ตัวแค่ปลายนิ้ว การใช้ชุดข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทรศัพท์ ลายนิ้วมือ


Share: