ทำไมต้องทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  Data Governance


Share: