Clip VDO

ไอเดียการออกแบบกราฟิก เป็นสายไฟลากเป็นลายเส้นตึก ไว้ใช้ตกแต่งงานนำเสนอ

ทำหน้าปกประเมินสวยงาม ง๊าย..ง่าย ด้วย Powerpoint 2016 !!!

เทคนิค PowerPoint ให้เก๋ไม่ซ้ำแบบใคร การแปลงรูปภาพให้เป็นลายเส้น และแปลงกล่องข้อความให้เป็นกราฟิก

การทำ Presentation ด้วย Prezi

 

การทำ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint

เทคนิคการทำภาพ Animaion รถวิ่ง ในโปรแกรม PowerPoint

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial