Infographic ทักษะการใช้โปรแกรมนำเสนอ


Share:e-Book ทักษะการใช้โปรแกรมนำเสนอ

e-Book

ที่มา : http://www.cpd.go.th

คู่มือการใช้งานพื้นฐาน Power Point 2016

 

ที่มา : https://www.digital.cmru.ac.th


Share:Clip VDO ทักษะการใช้โปรแกรมนำเสนอ

Clip VDO

ไอเดียการออกแบบกราฟิก เป็นสายไฟลากเป็นลายเส้นตึก ไว้ใช้ตกแต่งงานนำเสนอ

ทำหน้าปกประเมินสวยงาม ง๊าย..ง่าย ด้วย Powerpoint 2016 !!!

เทคนิค PowerPoint ให้เก๋ไม่ซ้ำแบบใคร การแปลงรูปภาพให้เป็นลายเส้น และแปลงกล่องข้อความให้เป็นกราฟิก

การทำ Presentation ด้วย Prezi

 

การทำ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint

เทคนิคการทำภาพ Animaion รถวิ่ง ในโปรแกรม PowerPoint


Share:การใช้โปรแกรมนำเสนอ

การใช้โปรแกรมนำเสนอ

 
ทักษะการใช้โปรแกรมนำเสนอ ได้แก่
 • การใช้งานโปรแกรมงานนำเสนอ
 • การจัดการงานนำเสนอ
 • การใช้งานข้อความบนสไลด์
 • การแทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ
 • การกำหนดการเคลื่อนไหว
 • การตั้งค่างานนำเสนอ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้โปรแกรมนำเสนอ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการงานนำเสนอ โดยการ

 • นำเสนองานถูกสร้างใหม่ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดการมุมมองในการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เลือกใช้เค้าโครงในการเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน

2) ใช้งานข้อความบนสไลด์ โดยการ

 • จัดรูปแบบข้อความงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้เครื่องหมายบนข้อความบนงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน

3) แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ โดยการ

 • แทรกวัตถุในงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งวัตถุได้ตามคู่มือการใช้งาน

4) กำหนดการเคลื่อนไหว โดยการ

 • กำหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุบนงานนำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • กำหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้าสไลด์ในงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน

5) ตั้งค่างานนำเสนอ โดยการ

 • กำหนดสไลด์สำหรับการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ตั้งค่าการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้งานในขณะที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial