การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่

        ♦ การป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
        ♦ การปฏิบัติตามหลักเพื่อรักษาความปลอดภัย
        ♦ การปฏิบัติตามหลักการใช้เว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย
        ♦ การกำหนดรูปแบบพิสูจน์ตัวตน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยการ

                  จัดการข้อมูลจากภัยคุกคามความมั่นคงได้ตามลักษณะการใช้งาน

                  ♦ แทรกวัตถุหน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

                  ♦ ป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยได้ตามลักษณะการใช้งาน

Clip VDO

การใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย

จัดการรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้บัญชี Google อย่างปลอดภัย

Infographic

ที่มา : https://www.etda.or.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial