การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล ได้แก่

        ♦ การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ
        ♦ การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน
        ♦ การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
        ♦ การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ

        ♦ การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ โดยการ

                  ออกแบบหน้าเว็บเพจได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

                  ♦ แทรกวัตถุหน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

                  ♦ เผยแพร่หน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

Clip VDO

วิธีทำ E-book แบบ Basic ง่าย รวดเร็ว สวยงาม (Microsoft PowerPoint)

สอนทำ Gif ภาพเคลื่อนไหวด้วย Photoshop

e-Book

Infographic

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial