การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

ทักษะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ได้แก่

        ♦ การทดสอบการใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์
        ♦ การกำหนดพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์
        ♦ การใช้โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ
        ♦ การใช้โปรแกรมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

  1) ใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์ โดยการ

                  ทำงานบนพื้นที่การทำงานแบบออนไลน์

                  ♦ ใช้งานพื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

                  ♦ แบ่งปันพื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

Clip VDO

สร้างแบบสำรวจผ่าน Google Form

สร้างรหัสผ่าน Password ให้ Google Form

e-Book

Infographic

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial