การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน

การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน

ทักษะการใช้โปรแกรมการนำเสนองาน ได้แก่

        ♦ การใช้งานโปรแกรมงานนำเสนอ
        ♦ การจัดการงานนำเสนอ
        ♦ การใช้งานข้อความบนสไลด์
        ♦ การแทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ
        ♦ การกำหนดการเคลื่อนไหว

        ♦ การตั้งค่างานนำเสนอ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน

      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

    1) จัดการงานนำเสนอ โดยการ

                  นำเสนองานถูกสร้างใหม่ได้ตามคู่มือการใช้งาน

                  ♦ จัดการมุมมองในการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน

                  ♦ เลือกใช้เค้าโครงในการเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน

Clip VDO

ไอเดียการออกแบบกราฟิก เป็นสายไฟลากเป็นลายเส้นตึก ไว้ใช้ตกแต่งงานนำเสนอ

ทำหน้าปกประเมินสวยงาม ง๊าย..ง่าย ด้วย Powerpoint 2016 !!!

e-Book

ที่มา : http://www.cpd.go.th

คู่มือการใช้งานพื้นฐาน Power Point 2016

 

ที่มา : https://www.digital.cmru.ac.th

Infographic

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial