การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

ทักษะการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ได้แก่

        ♦ การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
        ♦ การจัดการตารางคำนวณ
        ♦ การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน
        ♦ การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน
        ♦ การพิมพ์แผ่นงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

    1) จัดการตารางคำนวณ โดยการ

                  จัดการแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน

                  ♦ จัดเซลล์ แถว คอลัมน์ได้ตามคู่มือการใช้งาน  

Clip VDO

Excel ช่วยในการทำ Project Planning

15 Tips Excel : รวมทิป & เทคนิค Excel 2016 ที่จะทำให้คุณเก่งเอ็กเซล

e-Book

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial