การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

ทักษะการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ได้แก่

        ♦ การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ
        ♦ การจัดการงานเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความ
        ♦ การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร
        ♦ การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร
        ♦ การจัดรูปแบบเอกสาร

        ♦ การพิมพ์เอกสาร รวมทั้งการตรวจทานงานเอกสาร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

    1) จัดการงานเอกสาร โดยการ

                  จัดการเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

                  ♦ แสดงมุมมองของเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

                  ♦ ค้นหาข้อความบนเอกสาร และการแทนที่ได้ตามคู่มือการใช้งาน

                  ♦ เคลื่อนย้ายข้อมูลบนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

Clip VDO

Word: การแปลงไฟล์ Word ให้เป็น PDF พร้อม Bookmarks

 

Word: การแก้ปัญหาขนาดตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีขนาดเท่ากัน (Complex script problem)

e-Book

ที่มา : http://www.ฟรีสื่อการเรียนการสอน.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial