การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ทักษะการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่

        ♦ การใช้บัญชีรายชื่อส่วนบุคคล
        ♦ การป้องกันภัยคุกคาม
        ♦ การป้องกันมัลแวร์
        ♦ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
        ♦ การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

      1) ใช้บัญชีรายชื่อบุคคล โดยการ

                  สร้างบัญชีรายชื่อบุคคลได้ถูกต้องตามข้อกำหนด

                  ♦ กำหนดรหัสผ่านได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัย

                  ♦ ใช้อัตลักษณ์ของบุคคลในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง

Clip VDO

10 พฤติกรรมเสี่ยงคุก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดย ปอท. โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก

การใช้ Internet อย่างปลอดภัย

e-Book

Infographic

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial