การใช้งานคอมพิวเตอร์

การใช้งานคอมพิวเตอร์

ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

        ♦ การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานฮาร์ดแวร์
        ♦ งานระบบปฏิบัติการ
        ♦ การจัดการข้อมูล
        ♦ การสำรองข้อมูล
        ♦ การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
        ♦ การใช้คลาวคอมพิวติ้ง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้งานคอมพิวเตอร์

        เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

        1) ใช้ฮาร์ดแวร์ได้ตามข้อกำหนด โดยการ

                   เลือกประเภทการใช้งานของฮาร์ดแวร์ และระบุองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้

                  ♦ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์แสดงผลได้มาตรฐานตามมาตรฐานการเชื่อมต่อได้

                  ♦ แก้ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร์ ตามคู่มือการใช้งานได้

Clip VDO

แสดงหน้าจอมือถือบนจอคอมฯ ไม่ได้ แก้ไขง่ายๆ / ได้ทั้งภาพและเสียงด้วย

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

e-Book

ที่มา : http://www.ebooksdownloadfree.net

Infographic

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial