แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning)(เก่า)

แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning)

กลุ่มที่ 1 ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
กลุ่มความสามารถหน่วยความสามารถกลุ่มบุคลากรความสามารถย่อยหลักสูตรLinkแหล่งเรียนรู้ e-Learning
กลุ่มที่ 1 ด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัลE | A | S | O DLit101 ใช้งานคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบhttps://cutt.ly/HU003Thai MOOC
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial