การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

 
ทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่
 • การป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • การปฏิบัติตามหลักเพื่อรักษาความปลอดภัย
 • การปฏิบัติตามหลักการใช้เว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย
 • การกำหนดรูปแบบพิสูจน์ตัวตน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยการ

 • จัดการข้อมูลจากภัยคุกคามความมั่นคงได้ตามลักษณะการใช้งาน
 • ป้องกันโปรแกรมจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัย
 • ป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยได้ตามลักษณะการใช้งาน

2) ปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยการ

 • รักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัยตามคู่มือการใช้งาน
 • รักษาความปลอดภัยของโปรแกรมตามคู่มือการใช้งาน

3) ปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย โดยการ

 • ปรับแต่งเว็บบราวเซอร์ให้มีความปลอดภัยตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้งานเว็บบราวเซอร์ได้อย่างปลอดภัยตามคู่มือ
 • เลือกใช้โปรแกรมเสริมสำหรับเว็บบราวเซอร์ได้อย่างปลอดภัยตามคู่มือ

4) จัดการรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน โดยการ

 • พิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่เป็นได้ตามมาตรฐาน
 • พิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่มีได้ตามมาตรฐาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial